Creşterea şi menţinerea numărului de preşcolari şi elevi rromi şi nerromi în sistemul de învăţământ prin metode incluzive şi specifice.Aplicarea curriculumului intercultural în 40 de grădiniţe pentru aproximativ 800 de copii rromi şi nerromi, din judeţele Bacău, Buzău, Călăraşi şi Iaşi.Facilitarea accesului la învăţământul preşcolar a unui număr de aproximativ 160 de copii rromi proveniţi din comunităţi tradiţionale, vorbitoare de limba rromani, din judeţele Bacău, Buzău, Iaşi, Călăraşi, într-o perioadă de 12 luni.